Om ätstörningar

Om ätstörningar

[text in English]

Det är ofta en kombination av faktorer som gör att någon drabbas av en ätstörning. För någon kan problemen utlösas av till exempel en trasslig familjesituation, för en annan kan det handla om en depression och för en tredje om bantning eller kroppsfixering. En låg självkänsla ligger ofta till grund för att en ätstörning utvecklas, därför är tonårsperioden och ungdomar i åldrarna 14-25 år en särskild riskzon.

En ätstörning har olika orsaker för olika personer. Gemensamt för dessa personer är ofta att de är starka och känsliga. Många är lyhörda för vad omgivningen behöver och ovana att själva känna och uttrycka sina behov. När kraven och pressen känns för stora försöker de ta kontroll över kroppen och börjar sin bantning som kan utvecklas till en ätstörning. En ätstörning kan yttra sig på flera olika sätt och det finns flera olika typer av ätstörningar.

ANOREXI
En person som lider av Anorexia Nervosa har en stark viktfobi. Personen bygger upp hela sin identitet genom sin svält och är livrädd för att gå upp i vikt. Han/hon är stolt över att vara mager och utan denna magra kropp känner han/hon sig värdelös.

Anorektikern lider av prestationsångest, personen känner att den måste prestera för att finnas, att den måste vara perfekt.

Symptom:
Det finns många psykiska och fysiska symptom hos en person som lider av Anorexi.

Psykiska symptom

• Viktfobi
• Störd kroppsuppfattning
• Bantningsfixering
• Matfixering
• Koncentrationssvårigheter
• Tvångssymptom
• Depression
• Sömnsvårigheter
• Dålig självkänsla

Fysiska symptom

• Undervikt
• Menstruationsbortfall för kvinnor, lägre spermaproduktion för män
• Sänkt ämnesomsättning
• Låg puls
• Lågt blodtryck
• Sänkt kroppstemperatur
• Lanugohår (ökad kroppsbehåring)
• Muskelsvaghet
• Benskörhet
• Karies

BULIMI
En person som lider av Bulimia Nervosa hetsäter och kompenserar sedan ätandet för att slippa gå upp i vikt och för att döva sina känslor. Med kompensation menas här kräkning, användande av laxermedel, överdriven träning eller sträng diet. Bulimikern tänker gång på gång att han/hon ska sluta att hetsäta.

Han/hon vill gå ner i vikt och äter periodvis därför alldeles för lite. Till slut tar hungern över, han/hon tappar kontrollen och hetsäter. Han/hon skäms och känner sig värdelös för att han/hon inte kan hantera en så ”basal” sak som maten. Bulimikern är mer öppen och social än anorektikern, men skäms fruktansvärt för sitt hetsätande. Ofta kan bulimikern ha sitt missbruk i hemlighet under lång tid.

Symptom:
Det finns många psykiska och fysiska symptom hos en bulimiker.

Psykiska symptom

• Koncentrationssvårigheter
• Depression
• Självförakt
• Trötthet
• Försämrat minne
• Humörsvängningar

Fysiska symptom

• Frätskador på tänder
• Kaliumbrist
• Muskelsvaghet
• Svullnad
• Mag- och tarmproblem
• Uttänjd magsäck
• Menstruationsstörningar

HETSÄTNINGSSTÖRNING
Sjukdomen benämns också Binge Eating Disorder (BED) på engelska. En person som lider av hetsätningsstörning hetsäter/överäter en stor mängd mat utan att kompensera sitt ätande och går därmed upp i vikt. Symptom: Sjukdomen liknar det bulimiska beteendet fast personen i fråga inte kräks upp maten eller kompenserar energiintaget på annat sätt. De psykiska symptomen liknar de hos en bulimiker. Fysiska symptom kan vara svullnad, mag- och tarmproblem, samt uttänjd magsäck.

En person med hetsätningsstörning är ofta överviktig. Mat kan försvinna hemma och humöret kan skifta ovanligt mycket. Han/hon tänker hela tiden på att sluta hetsäta/överäta, skäms och har dåligt samvete för detta, men det går helt enkelt inte. Ofta söker han/hon tröst i maten.

ÄTSTÖRNING UNS
Ätstörning UNS står för en ätstörning Utan Närmare Specifikation. Det finns också en engelsk betäckning EDNOS som står för Eating Disorder Not Otherwise Specified. Ätstörningen benäms sådan när man inte kan specificera exakt vilken typ av ätstörning det handlar om.

Symptomen hos en person som fått diagnosen ätstörning UNS kan likna de bulimiska eller de anorektiska, beroende på vilken sjukdomsbild ätstörningen liknar. Se symptomen för Anorexi respektive Bulimi. Ätstörning UNS är den vanligaste formen av ätstörning . Personer med denna diagnos har problem med sitt ätande och är ständigt upptagna med tankar på mat och vikt. Självbilden är starkt beroende av det egna utseendet. Minsta lilla viktökning ger ofta ångest. Denna diagnos kan precis som vid Anorexia och Bulimia Nervosa ge medicinska och psykiatriska komplikationer och medföra ett stort personligt lidande. Ätstörning UNS kan bli en inkörsport till mer svårbehandlade sjukdomar som Anorexia och Bulimia nervosa. Det är därför av yttersta vikt att tidigt söka hjälp för att vända den onda cirkeln.

Ortorexia Nervosa – träningsnarkomani
Ortorexi är en ätstörning som innebär att den drabbade fastnar i ett tvångsmässigt ”hälsosamt” och oftast väldigt fettsnålt ätande och ägnar sig samtidigt åt överdriven fysisk träning.

Ortorexia nervosa är ännu ingen egen diagnos utan räknas för närvarande till diagnosen UNS – ”ätstörning utan närmare specifikation”. Sjukdomen kan kallas vara en form av ”träningsnarkomani” kombinerat med en så strikt kosthållning att det är farligt för den drabbade.
Källa: http://www.friskfri.se/ – Frisk&Fri | Riksföreningen mot ätstörningar

friskochfri


För mer information om ätstörningar:
Tjejzonen
♥ Kunskapscentrum för ätstörningar
♥ 1177 – Vad är en ätstörning?
♥ SHEDO


About eating disorders

Coming soon…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.